Dorota Goldpoint


Przekaż 1,5% podatku Fundacji „Serce nie ma zmarszczek”


Uprzejmie informujemy, że w ślad za projektem “The Inner Power” do życia powołana została Fundacja “Serce nie ma zmarszczek”, której celem jest działalność w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju osobistym i zawodowym kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet dojrzałych.

Od chwili swojego powstania, Fundacja “Serce nie ma zmarszczek” wybija się na czoło społecznego zaangażowania, kreując imponujący pejzaż inicjatyw i osiągnięć. Jej działania, nasycone pasją i determinacją, tworzą spójną mozaikę obejmującą organizację konferencji, wystaw sztuki, cykli spotkań oraz webinarów z Ambasadorkami Fundacji, wśród których znajdują się wybitne i cenione kobiety, takie jak: Irena Santor, Grażyna Szapołowska, Alicja Węgorzewska-Whiskerd, Katarzyna Grochola, Anna Korcz, Joanna Kurowska, Katarzyna Żak, Jolanta Fraszyńska, Agata Młynarska, Dorota Deląg, Magdalena Wójcik, Małgorzata Pieczyńska, oraz wiele innych. Te silne i inspirujące osobowości wspierają Fundację, dodając jej wyjątkowego blasku.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

– promowanie i wyrównywanie szans kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet dojrzałych, w kraju i za granicą;
– organizowanie i udział w imprezach promujących kobiety;
– edukację i integrację międzypokoleniową kobiet;
– organizowanie warsztatów i prowadzenie działalności na rzecz kobiet, w tym zapobieganie wykluczeniu oraz dyskryminacji ze względu na ich płeć lub wiek;
– organizowanie koncertów, występów, wystaw, pokazów mody, wernisaży propagujących kobiety i na rzecz kobiet;
– prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
– fundowanie stypendiów, zwłaszcza kobietom w trudnej sytuacji życiowej;
– współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w w/w zakresie.

Miło nam poinformować, iż zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15.02.2024, uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Jest to kolejny krok w rozwoju naszej Fundacji.


Zapisz się do newslettera

    Chcę otrzymywać informacje o aktywności Fundacji „Serce nie ma zmarszczek” i zgadzam się na otrzymywanie od Fundacji, newslettera marketingowego za zasadach określonych w Regulaminie newslettera na podany przez mnie adres e-mail. Wiem, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.