Przekaż naszej Fundacji 1,5% i wesprzyj działania takie, jak:
– promowanie i wyrównywanie szans kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet dojrzałych;
– edukację i integrację międzypokoleniową kobiet – promowanie idei siostrzeństwa;
– organizowanie warsztatów i prowadzenie działalności na rzecz kobiet, w tym zapobieganie wykluczeniu oraz dyskryminacji ze względu na ich płeć oraz wiek.

Jak mogę przekazać 1,5% na Fundację „Serce nie ma zmarszczek”?
Wpisz numer KRS 0000891586 w swoim zeznaniu podatkowym.

Kto może przekazać 1,5% podatku?
Prawo do przekazania 1,5% na rzecz OPP ma każdy podatnik rozliczający w danym roku podatkowym przychody podlegające opodatkowaniu, który nie jest z podatku zwolniony, czyli osoby fizyczne będące:
– podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-37);
– podatnikami opodatkowanymi ryczałtem od przychodów ewidencjonalnych (PIT-28);
– podatnikami, którzy sami opłacają zaliczki na rzecz podatku (PIT-36);
– podatnikami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą i korzystającymi z liniowej (19%) stawki podatku (PIT-36L);
– podatnikami uzyskującymi dochód z obrotu papierami wartościowymi, kryptowalutami i udziału w spółkach (PIT-38);
– podatnikami uzyskującymi dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39).

Kiedy mogę przekazać 1,5% podatku?
W czasie kiedy rozliczasz się z urzędem skarbowym za pomocą deklaracji PIT:
– do 31 stycznia: PIT-28;
– do 30 kwietnia: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 lub w przypadku korekty do tego zeznania;
– do 28 lutego: PIT-28;
– do 31 maja: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Czy emeryci i renciści też mogą przekazać 1,5% podatku?
Emeryci i renciści, którzy od organu rentowego otrzymali PIT-40A, również mogą wesprzeć Fundację. Wystarczy, że na bazie otrzymanego rocznego obliczenia podatku złożą oświadczenie na formularzu PIT/OP. Osoby, za które deklarację podatkową składa zakład pracy, aby móc przekazać 1,5% podatku na rzecz OPP, muszą samodzielnie wypełnić właściwy formularz PIT. Możliwości przekazania 1,5% podatku na rzecz OPP nie mają osoby, których podatek należny jest równy 0 – czyli ulgi są tak duże, że znoszą cały podatek należny.

Czy nie stracę przekazując 1,5% w przypadku zwrotu nadpłaconego podatku?
Nie. Przekazanie 1,5% podatku nie wpłynie na wysokość zwrotu.

Czy można jednocześnie odliczyć od podstawy opodatkowania darowiznę i przekazać 1,5%?
Tak. Przekazanie 1,5% podatku i odliczenie darowizny od podstawy opodatkowania to dwie odrębne czynności. Darowizny z poprzedniego roku odlicza się korzystając w formularza PIT/O.

Możesz nasz również wspierać przekazując darowiznę.
To dzięki wsparciu ze strony darczyńców możemy realizować cele Fundacji, których podstawą jest budowanie społeczności opartej na wzajemnym szacunku, solidarności i idei siostrzeństwa.

Fundacja „Serce nie ma zmarszczek”
Ul. Marokańska 1 S, 03-977 Warszawa

Bank Millennium: 58 1160 2202 0000 0004 9177 1039

Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe
IBAN: PL 58 1160 2202 0000 0004 9177 1039
SWIFT: BIGBPLPW


Zapisz się do newslettera

    Chcę otrzymywać informacje o aktywności Fundacji „Serce nie ma zmarszczek” i zgadzam się na otrzymywanie od Fundacji, newslettera marketingowego za zasadach określonych w Regulaminie newslettera na podany przez mnie adres e-mail. Wiem, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.